Print

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi

Chiar dacă m-am născut diferit, și eu știu să mă joc,

și eu vreau să merg la școală ca toți ceilalți copii,

și eu sunt talentat, și eu am o familie ca și tine, prieteni

și persoane care mă susțin, și eu pot avea un viitor! ”

(gândul unui copil cu dizabilități)

 

Cum s-a născut: În anul 1992, Asociaţia Caritas Bucureşti a implementat primul proiect din România pentru copiii cu Sindrom Langdon Down: Centrul Down, care astăzi a devenit Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi. Asociaţia este iniţiator şi membru fondator al Federaţiei Sindrom Down România, a dezvoltat Centrul de Resurse Sindrom Down şi a desfăşurat activităţi cu persoane care au acest sindrom, de la copii la adulţi. În urma acestei experienţe, încă din anul 2008 s-a constat că este esenţial să se intervină prin terapii specifice, de la o vârstă cât mai mică.

Scopul CZCD: centrul se adresează copiilor cu dizabilităţi, în principal cu Sindrom Down şi familiilor acestora. Intervenția are ca scop stimularea dezvoltării copiilor, recuperarea potențialului restant al fiecărui copil, integrarea școlară și socială, prevenirea abandonul, a instituţionalizării, a marginalizării sociale şi şcolare a copiilor.

Cine sunt beneficiarii:. Cei mai mulți dintre copiii din centru au Sindrom Down, locuiesc în Bucureşti şi împrejurimi, sunt încadraţi sau nu într-un grad de handicap - unii dintre ei având acces redus sau neavând acces deloc la servicii în comunitatea în care trăiesc. Anual, un număr de peste 30 de copii și familiile acestora primesc servicii în cadrul centrului.

Acești copii reprezintă o valoare pentru noi. Fiecare dintre acești ei își dorește, ca și noi, să să fie acceptat și iubit, să aibă prieteni, să meargă la școală, să trăiască într-o familie, să aibă valoare prin ceea ce este ca OM.Experiența de fiecare zi alături de ei ne ajută să fim mai conștienți că ei fac lumea noastră mai frumoasă!

Ce oferim: centrul asigură pe timpul zilei servicii de educare, recuperare (logopedie, psihomotricitate, kinetoterapie, Metoda ”Yes, We Can!”, integrare senzorială, grup de joacă, grup educațional, grup de creativitate), integrare/reintegrare socială şi comunitară, socializare şi petrecere a timpului liber, informare şi orientare, consiliere socială, suport emoţional şi formare în cadrul Școlii părinților. De asemenea, oferim sprijin cadrelor didactice care lucrează cu beneficiarii CZCD în vederea integrării școlare a acestora.

Prin acest ansamblu de terapii, se urmărește ca acești copii să îşi atingă maximul de potenţial motor, cognitiv, emoțional și de interacțiune socială. Copiii sunt sprijiniţi în însuşirea abilităţilor de viaţă, astfel încât să poată fi posibilă integrarea şcolară în cadrul învăţământului de masă, și integrarea lor socială. O atenţie deosebită o acordăm susţinerii psihologice şi sociale a familiilor copiilor beneficiari ai CZCD, astfel încât să existe o continuitate între intervenţia terapeutică şi mediul familial. Prin acțiuni în cadrul Școlii părinților, prin evaluarea psiho-socială la domicliul și întevederi individuale periodice cu părinții îi sprijinim pentru a depăși situațiile dificile și riscul de marginalizare. Centrul furnizează servicii profesionale, oferite de personal cu calificare în domeniul psiho-social şi realizate prin metode şi tehnici specifice.Terapeuţi, familiile şi copiii, sunt cu toţii implicaţi într-o muncă de echipă care, în cele din urmă, conduce la dezvoltarea personală a fiecăruia.

Unde suntem: Din ianuarie 2015, centrul îşi desfăşoară activitatea într-un spațiu nou construit, mult mai mare și mai primitor, în cadrul Complexului de Servicii Sociale, din Str. Ghe. Pripu, Nr. 22-36, Sector 1, București.

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi este acreditat în baza legislaţiei specifice de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca furnizor de servicii sociale.


Coordonator proiect: Ionica Stefan

adresa de email: ionica.stefan@caritasbucuresti.org   

mobil: 0727224110

 
 
Adresa de facebook este: https://www.facebook.com/caritassindrom.down