Print

Program de interventii în situatii de urgenta

De la inceputul programului, in 1998, acesta s-a dezvoltat prin castigarea unor noi competente in domeniu. In ultimii ani, Asociatia Caritas Bucuresti s-a implicat nu numai in distribuirea de utilitati familiilor afectate dar si in  activitati de reconstructie partiala sau chiar totala a locuintelor.  

Misiune:
Asistarea si ajutorarea victimelor dezastrelor naturale si initierea unor actiuni de prevenire a acestui gen de situatii.

Servicii:
• Sustinerea comunitatilor afectate de dezastre prin asigurarea resurselor de subzistenta (alimente, obiecte igienico-sanitare, furaje pentru animale etc.);
• Informare si sprijin pentru redobandirea capacitatii de autosustinere a beneficiarilor;
• Reparatia, respectiv reconstructia locuintelor si dotarea acestora;
• Derularea unor programe de constientizare a efectelor pe care le pot avea dezastrele naturale, dar si de preventie si reducere a riscurilor implicite.

Beneficiari
Beneficiarii programului sunt sinistrati in urma calamitatilor naturale / inundatii. Pot fi atat persoane care au un loc de munca, dar mai ales persoane fara ocupatie, batrani, persoane cu dizabilitati si de cele mai multe ori persoane cu un nivel de educatie foarte scazut. Pentru identificarea acestora sunt folosite in prima faza informatii obtinute din presa, TV, internet iar ulterior informatii / liste obtinute de la autoritati si apoi verificate si completate de reprezentanti Caritas in urma vizitelor in localitate si anchetelor sociale