Asociația Caritas București este o organizație neguvernamentală, înființată în 1990 ca latură socială a bisericii Romano-Catolice, cu scopul de a contribui la eradicarea problemelor care afectează viața și demnitatea ființei umane. În contextul provocărilor și nevoilor sociale, Asociația și-a definit ca rațiune de a exista, sprijinul comunităților defavorizate, a familiilor sărace, a persoanelor afectate de boală, a copiilor cu dizabilitățiși a celor lipsiți de ocrotire părintească, a vârstnicilor lipsiți de îngrijire familială, precum și a persoanelor aflate în situații critice.

Misiunea Asociației Caritas București este aceea de a transpune în practică doctrina socială a Bisericii Catolice, fiind activă în acțiuni complexe de justiție socială, prin programe socio-medicale și educaționale, programe destinate persoanelor defavorizate, sprijin în cazul dezastrelor naturale, cooperare internațională, fără a face discriminări de orice tip. 

Viziunea Asociației Caritas București se inspiră din viziunea Caritas Internationalis, fiind axată pe crearea unei civilizații a iubirii și a solidarității. Asociația participă activ la dezvoltarea societății civile românești și se implică în combaterea sărăciei, a inegalității și injustiției care frânează dezvoltarea unei societăți stabile și durabile în România.

Principii

  • Să reprezentăm persoanele aflate în situație de sărăcie sau excluziune,
  • Să sprijinim persoanele care trăiesc în situație de sărăcie,
  • Să determinăm fiecare persoană să fie un actor principal în propria dezvoltare,
  • Să acționăm în scopul dezvoltării persoanei umane sub toate aspectele sale,
  • Să stimulăm solidaritatea între oameni,
  • Să sprijinim cauzele care luptă împotriva sărăciei și excluziunii.