Cantina socială a fost înființată în anul 1991 și este unul dintre cele mai vechi programe ale Asociației Caritas București. Ea oferă servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații socio-economice deosebite (persoane aflate în dificultate, vulnerabile, marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială), prin pregătirea și asigurarea unei mese calde zilnice.

Cantina socială este un serviciu social acreditat, în baza legislației specifice, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Cantina socială prestează următoarele servicii beneficiarilor:

–  Pregătirea și servirea unei mese calde zilnice (de luni până vineri), hrana distribuindu-se o dată pe zi;

–  Distribuirea gratuit, prin serviciul “Masa pe roți”, a hranei la domiciliu pentru persoanele/asistații cantinei sociale care sunt dependenți de domiciliu (bolnavi, vârstnici, nedeplasabili).

Pentru distribuirea hranei și a produselor semipreparate folosim rețeaua Caritasurilor Parohiale, astfel încât numărul familiilor beneficiare să fie cât mai mare.

Cantina Socială are ca scop facilitarea reintegrării/menţinerii beneficiarilor în societate şi/sau în câmpul muncii, prin acoperirea nevoilor de bază pe perioada redobândirii/construirii abilităţilor de viaţă independentă.

Beneficiarii Cantinei Sociale au dreptul la serviciile acesteia pe baza unei cereri, urmată de efectuarea unei anchete sociale. Periodic, prin vizite la domiciliu ale personalului de spercialitate, are loc o reevaluare a beneficiarilor. În anumite cazuri, cum sunt vârstnicii, aceștia beneficiază de servicii pe termen nelimitat.

Cantina Socială oferă masa zilnică de prânz pentru familiile sărace, cu mulţi copii,  persoanelor vârstnice, singure, nedeplasabile, precum și persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul, în ansamblul său, răspunde în principal nevoilor de bază, dar nu ignoră nici nevoile de socializare, cărora le răspunde prin crearea unor evenimente speciale: Ziua Internaţională a Bolnavului, Ziua Copilului, serbări, vizite cu scop educativ şi recreativ, activităţi sprituale şi de socializare.

De serviciile Cantinei Sociale, beneficiază, de asemeni, de 2 ori pe zi,și Casa Sf.Ioan – Centru rezidenţial de tip familial pentru copii lipsiţi de ocrotirea părintească ori provenind din familii care în urma dificultăţilor socio-economice nu le pot acorda îngrijirea necesară..