Deschisă in 1990 ca Centru de Zi pentru copiii străzii din zona Gării de Nord Bucuresti, Casa Sf. Ioan s-a transformat, la scurt timp dupa înființare, intr-un Centru de Tip Rezidential, oferind sprijin unui nucleu stabil de copii aflați in situație de abandon familial. In aprilie 2006 programul si-a definitivat statutul, devenind un Centru cu Module de Tip Familial, ce oferă servicii copiilor lipsiți de ocrotirea parinteasca ori provenind din familii care in urma dificultăților si lipsurilor nu le pot acorda ingrijirea necesara.

Un copil  poate să trăiasca fericit numai atunci cand știe ca este iubit. Numai atunci devine complet el insuși.  (Luigi Verdi)

Privarea unui copil de ocrotirea familiala este o reală tragedie pentru micutul care, fără să fi apucat măcar să facă primii pași majori în viață, se trezește singur si lipsit de repere de orice fel într-o lume pe care nu o cunoaște: lumea adulților. Depresie, nesiguranță, confuzie, sentimente de vinovație, insecuritate, lipsa de apartenență, grave dezechilibre emoționale si tulburări comportamentale, toate se asociază cu majoritatea cazurilor de abandon familial.
Tot o tragedie este însă si pentru societate, pentru aceasta lume a adulților si a sistemelor sociale mult prea slab pregătite pentru a reuși sa le ofere acestor copii un mediu securizant, potrivit pentru dezvoltarea fizica, socială si morală. Delicvența juvenila, abandonul școlar, consumul de droguri, vagabondajul sau agresivitatea relațională sunt, de asemenea, asociate adeseori cu abandonul familial.
Deși un centru pentru copii nu va fi niciodată o familie in sensul obișnuit, personalul acestui centru poate sa ofere suportul de tip familial, continuitatea dezvoltării copilului si siguranța zilei de mâine, iar centrul poate sa devina acel loc mult râvnit numit “acasă”.

Valorizăm potențialul

Aceasta este si motivația si totodată necesitatea existenței Casei “Sf. Ioan”, un Centru Rezidențial de tip familial care își propune sa recreeze, pe cât posibil, mediul familial necesar pentru a asigura copilului condițiile optime pentru creșterea si valorificarea potențialului propriu. Intrarea fiecărui copil in Casa “Sf. Ioan” se face in baza unei decizii a Comisiei pentru Protecția Copilului sau in baza Hotărârii unei instanțe judecătorești iar cei admiși sunt evaluați periodic la nivel de comisii de specialitate.
Copiii înscriși in programul Casei “Sf. Ioan” beneficiază de asistență si ocrotire până când devine posibilă întoarcerea în familie sau integrarea intr-o altă familie. O atenție deosebită se acordă restabilirii si îmbunatățirii relațiilor cu familia de origine sau rudele, precum si angajării acestora in sprijinirea copilului pentru dezvoltarea unei relații de atașament stabile. Se colaborează cu alte servicii pentru a face posibilă reintegrarea copilului in familie. În cazul în care nici reintegrarea in familia biologică, nici identificarea unei alte familii nu sunt realizabile, copiii sunt sprijiniți să se pregătească pentru o viață independentă, să fie capabili, ca adulți, să desfășoare o activitate care să le asigure autonomie. Beneficiarii pot fi găzduiți până la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă nu sunt reintegrați în familia lărgită sau dacă nu sunt adoptați, după care tinerii sunt ajutați să găsească un loc de muncă și o locuință la un preț acceptabil al chiriei. În acest sens se colaborează cu organizații care vin in sprijinul tinerilor aflați in situații de risc. Tinerii care doresc să urmeze o formă de învațământ după împlinirea vârstei de 18 ani pot face o cerere scrisa pentru a ramâne in Casa Sf. Ioan până la finalizarea studiilor.
Începând cu anul 2010 Casa “Sf. Ioan” are o nouă locație, pregătită să găzduiască până la 16 copii, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Caritas Bucuresti. Aici, într-un climat de securitate si afecțiune copiii sunt însoțiți si sprijiniți de către profesioniști să depășească dificultățile generate de situația de separare de părinți. În prezent personalul este format dintr-un coordonator de proiect, un asistent social, 4 educatori și 2 supraveghetori, acesția lucrând si asigurând permanență 24 de ore din 24.

Misiune

Sprijinirea copiilor admiși în centru pentru ca aceștia să depășească dificultățile generate de situația de separare de părinți, prin oferirea unui spațiu securizant unde copilul să se simtă acceptat, respectat si valorizat.

Beneficiarii:  14 copii cu vârste intre 9-17 ani si doi tineri unul de 18 ani iar celălalt de 23 de ani.

  • Informare;
  • Consiliere socială;
  • Găzduire pe perioadă nedeterminată;
  • Suport emoțional si după caz consiliere psihologică;
  • Educare;
  • Socializare si petrecere a timpului liber;
  • Reintegrare familială si comunitară.

Locaţie:

Din luna octombrie 2010, Casa “Sf. Ioan”-Centru cu module de tip familial are o nouă locație, în Bucureşti, Str. Ghe. Pripu, Nr 22-36. Noua structură găzduiește  16 copii. Aici, intr-un climat de securitate si afecţiune, copiii sunt însoţiţi şi sprijiniţi de către profesionişti să depăşească dificultăţile generate de situaţia de separare de părinţi.

Casa Sf. Ioan – Centrul cu module de tip familial este acreditată, în baza legislaţiei specifice, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca furnzior de servicii sociale.

Tel.: 0757104348

Skt Johannes G92