Tinerii sunt energia pro-activă în construirea cetățeniei europene, deschiși provocărilor, cunoașterii celorlalți și liberi de tiparele „tradiționale” și, de aceea, activitățile proiectului vor consolida sentimentul de participare a tinerilor, prin metoda educației , pe trei paliere de acțiune şi implicare: școală: elevi, profesori, părinți; asociații, centre de cercetare şi universități, reprezentanți ai instituțiilor de stat (municipalități) și cetățeni europeni şi extra-europeni.

Pentru următorii 3 ani, proiectul își propune:

  • să crească nivelul de răspândire a unei culturi bazate pe pluralitatea identităților și pe recunoașterea reciprocă a acestora de către cetățenii europeni;
  • să crească nivelul de participare a tinerilor la lupta împotriva discriminării și violenței legate de diferențele culturale;

Grupurile-țintă: tineri voluntari 18 – 28 ani, elevi de liceu 15 – 18 ani, elevi de gimnaziu 11- 14 an, părinți, profesori, organizații de tineret și de voluntariat, public larg.

Parteneriautorități locale, asociații neguvernamentale  și tineri între 8 și 30 de ani din țările partenere.

Durata: 36 luni

Parteneri în România: Asociația Caritas București (coordonator național), DGASMB și Municipiul Baia Mare.